PAST STUDENTS WHO CONTRIBUTE YEARLY TO SAMITI

Total contribution per year-Rs 9 lakh

Past students in central / State Goverment / Public undertakings / Own Profession/private jobs.

 • Shri. Eknath Khobragade – I.A.S. Pune
 • Shri. Abhay Nannaware – I.R.S., Nagpur
 • Prof. Dnyanesh Wakudkar – Poet, Orator, Philosopher, Nagpur
 • Shri. Mangal Nagarkar – M. S. Software Analyst, Chicago (U.S.A.)
 • Dr. Ghanashyam Bodhe – M.Tech, I.I.T. Kharagpur,Senior Scientist NEERI Nagpur
 • Engg. Chandrakant Turare – M.Tech. (I.I.T., Kharagpur)
 • Dr. Prashant Lihitkar – Lecturer, Engg. College, Pune.
 • Shri. Vitthal Garhate – E.O. , Bhandara
 • Shri. Mallik Virani – Tahshildar, Gondpimpari
 • Shri. Ashok Garhate – C.E.O., Mul
 • Shri. Prakash Mahakalkar – A.D.I. Warora
 • Shri. Kishor Gajjalwar P.S.I.
 • Shri. Dhanraj Dabale – Warden, Mulchera
 • Shri. Vilas Kolse, (M.S.E.B.) – Chandrapur
 • Shri. Nanaji Bhogekar – Superintendent in Agri.Office, Gadchiroli
 • Devendra Dorlikar, Airforce- Tech. Nagpur
 • Shri. Kawadu Kolhe – Chemist. Wani
 • Shri. Vijay Parhad – Army Tech., Goa
 • Shri. Purushottam Bhopale – Army Tech., Pune
 • Shri. Anand Sarkar – Post Office- Administrator, Warora.
 • Shri. Namdeo Walke – Kurkheda.
 • Shri. Ravi Bodkhe – Krushi Kendra
 • Shri. Sunil Selkar – M.S.E.B.
 • Yogeshwar Thakre – Bank Manager
 • Mohammad Kalarwale – Bank officer, Faridabad
 • Yogesh Wankhade – Bank officer, Manglore
 • Manoj Kadu – Bank clerk, Wardha

Doctors:

Post Graduate

 • Dr. T. G. Dhote – M.D. Pediatric, Chandrapur
 • Dr. Vishwas Zade – M.D. Medi. Own Heart Clinic, Chandrapur
 • Dr. Pranav Akhade – D.N.B.Gynacology, Benguluru
 • Dr. Samadhan Mitkari – M.D. (Phi.), Mumbai
 • Dr. Ranjana Samadhan Mitkari – M.D. (Micro.), Mumbai
 • Dr. July Tiple – M.D. (Anth.), Nagpur
 • Dr. Shital Mankar – M.D. (Anth.), Yavatmal
 • Dr. Sachin Uplenchwar-, M.D. (Ayu.), Mumbai
 • Dr. Sandeep Thute – M.D. Pediatric (Under completion), Sasoon Hospital, Pune
 • Dr. Premand Awari-D.G.O. Nagpur
 • Dr. Chetan Mulatkar- M.D. Medicine (Under completion), Delhi
 • Dr. Pankaj Pande-M.D. Phi. (Under completion), Nagpur
 • Dr. Amol Khadse- M.D. Phi. (Under completion), Nagpur
 • Dr. Rahil Ansari- D.M.Neurology,K.E.M. Hospital Mumbai
 • Dr. Ranjeet Milmile -M.D. critical care (Tata hospital Mumbai)
 • Dr. Snehal Vaidya – M.S.surgery,K.E.M. hospital ,Mumbai

M.B.B.S

 • Dr. Baban Lonare – Own Clinic, Chandrapur
 • Dr. Manisha Nalamwar – Mumbai
 • Dr. Bhalchandra Aawari – Bramhpuri

B.A.M.S/B.H.M.S.

 • Dr. Someshwar Sahare – Talodhi
 • Dr. Ankush Gotawale – Jiwati
 • Dr. Sanjay Rajurkar – Bhadrawati
 • Dr. Meherdip Hatwar – Madheli
 • Dr. Gaurav Deshmukh – Talodhi
 • Dr. Jagdish Pise – Neri
 • Dr. Tushar Agade – Chimur
 • Dr. Sumit Titare – Warora
 • Dr.Kapil Patil, Shankarpur

Engineers :

 • Dilip Agrawal – (Str.Engg.), Wani
 • T. K. Indurkar – (Petro. Chem.) Malesiya / China – Consultant.
 • Dr. Ghanshyam Bodhe, NEERI Nagpur (I I Tian- Kharagpur)
 • Chandrakant Turare, Pune John-Deer (I. I. Tian- Mumbai)
 • Arvind Temburne, Banguluru (I. I. Tian- Kharagpur)
 • Swapnil Tamgadge,Soft. Engg. Hyderabad (N I Tian- Warangal)
 • Dayaram Wasnik – (B.S.N.L.) Nagpur
 • Anand Petkar, Chandrapur
 • Sachin Patil – (Ming.), Wani (Bhalar)
 • Shrikant Gajabhe – (Fire Engg.) Ujjain
 • Ashish Bhimanwar – (Print.), Chandigarh
 • Nitesh Poreddiwar – Chem. Engg., Abudhabi
 • Rajendra Patil – Software Engg. , Banguluru
 • Sumit Chintawar – (M.B.A.), Dubai
 • Prashant Upganlawar – (Mech.), Pune
 • Sandeep Malekar – Petrochem., Mumbai
 • Kishor Andraskar- Pune
 • Raju Burile – (Civil), Nagpur
 • Bhaskar Kamdi – Chemical Engg., Chandrapur
 • Prabhakar Kamdi, Nagpur
 • Ishwar Kamdi, Nagpur
 • Girish Kumarwar – (Ele.) Exe. Engg. , Nagpur
 • Pravin Vaidya – (Soft.), Mumbai
 • Narendra Gedam – (Ele.), M.T.M.L. Mumbai
 • Sandeep Uttarwar – Soft. ,Singapore
 • Mayur Gadewar – Soft.,Singapore
 • Amit Amrut Lonare – (M. Tech. Ele.), U.S. A.
 • Charudatta Thute – (Soft.), Dubai
 • Chandrashekhar Rade – (Chem.), Chennai
 • Kartik Sahare – Bhandara
 • Rahul Juware, Hyderabad
 • Roshan Kolhe, Mumbai
 • Chandrakant Turare, John Deer (a Senior executive post) Pune
 • Mangal Nagarkar, USA
 • Manoj Gangamwar,Mech.Engg.,L & T Mumbai
 • Gaurav Chandekar,Soft.Engg.,Oracle soft.co.Pune
 • Shubham Gajjalwar,B.Tech.Agri. Engg., Akola
 • Liladhar Dudhbale,B.Tech. Agri.Engg.,John Deer Pune

Lecturer/ Reader / Professors :

 • Retd. Principal Amrut Lonare – Jr. Collage, Hinganghat (Phy.)
 • Prabhu Shende – Reader Physics , Nagpur (Phy.)
 • Dr. Dadarao Bankar – Reader Chem. , Nagpur (Chem.)
 • Dr. Kishor Bhurchandi – Professor V.N.I.T. Nagpur (electronics)
 • Dr. B. R. Tembhurne – Reader Chem., Tumsar
 • Dr. Suresh Rewatkar – Principal , Vadsa Gadchiroli (Chem.)
 • Dr.Haridas Dahule – Reader Physics, Nagpur
 • Principal Gajanan Lonbale – Jr. Collage, Alapalli (Gadchiroli)
 • Kashinath Lonare, (Maths) – Hinghanghat
 • Sananjay Biswas – Reader Physics, Mumbai
 • Sarveshwar Kasarla – Lecturer Physics, Nagpur
 • Avinash Gaurkar – Lecturer Chem. Gadchiroli
 • Devendra Ladke – Lecturer Physics, Gadchiroli
 • Datta Nalamwar – Reader Electronics, Gondia
 • Arun Bure – Soc. Lecturer, Jr. Collage, Armori
 • Raju Burile – Soc. Lecturer, Nagpur
 • Himanshu Roy – Maths Lecturer, Nagpur
 • V. K. Nikhule – Bio. Sundarnagar
 • Yogesh Dhumane – Lecturer Physics, Warora
 • Ganesh Pawade – Lecturer Chem., Warora
 • Ashok Mistri – Lecturer, Warora
 • Anand Bhoyar – Sironcha
 • Ravi Gajbhiye, Ashti (Eng.)
 • Ravindra Shende, Warora (Eco.)
 • Vivek Yennarwar-Nagpur (Pharmacy)

Headmasters/ Teachers:

 • Shri. Shailendra Kharati
 • Dr. Shriram Mahakarkar
 • Shri. Purushottam Chikate
 • Shri. Tulshiram Nandekar
 • Shri. Vilas Karambe
 • Shri. Vijay Vairagade
 • Shri. Subhash Wararkar
 • Shri. Narayan Nikhade
 • Shri. Anil Chokhare
 • Shri. Anil Matere
 • Shri. Sachin Jagtap
 • Shri. Pravin Ramteke
 • Shri. Suresh Katekhaye
 • Shri. Bhujang Giri
 • Shri. Gowardhan Tikale
 • Shri. Viren Khobragade
 • Shri. Ushtu Deurmale
 • Shri. Anant Wagh
 • Shri. Manohar Shende
 • Shri. Lalkrushna Kamdi
 • Shri. Milind Ramteke
 • Shri. Rakesh Gayakwad
 • Sachin Kamdi, Hinganghat
 • Shri. Samba Ekre
 • Shri. Dushant Nimkar

Agriculture Post Graduates – M.Sc./ Ph. D.

 • Mohammad Kalarwale
 • Sachindra Rangari
 • Sandip Rathod
 • Sunil Dwivedi – Ph.D. under going, Kanpur
 • Ramvishwas Meena, Agri. Busi. Management – Hyderabad
 • Sandeep Wagh – Ph.D. under going, Parbhani
 • Ashwin Cheke – Ph.D. under going, Parbhani
 • Yogesh Wankhade
 • Sumit Gedam
 • Sanjay Parve
 • Vishal Athawale
 • Dipak Ingole
 • Narayan Ambhore

Brief Annalysis of donors who contribute us every year- other than past students

Amount No.of Donar Total amount
1200/- 72 86,400
2500/- 56 1,40,000
5000/- 58 2,90,000
10,000/- 19 1,90,000
25,000/- 4 1,00,000
50,000/- 2 1,00,000
1,00,000/- 1 1,00,000
————— ————— —————
10,06,400

Total amount in Rs. : 10.06 Lakhs