Ashrayadate- ( Rs. 5,000 /- yearly )

1. Dr. Vijay/Dr.Mrs. Sandhya Raghoji, Solapur
2. Dr. B. T. Sidham, Nagpur
3. Dr. Satish Ramdas Chintawar, Sindewahi
4. Neha Eknath Khobragade, Mumbai
5. Kranti Eknath Khobragade, Nagpur
6. Shri. Ramesh Padmawar, Warora
7. Shri. Sudhakarrao Labhsetwar, Nagpur
8. Mrs. Nita Gowardhan Gampa, U.S.A.
9. Shri. Niraj Shankarlal Gothi, Warora
10. Shri. Govindram Tibrewal, Nagpur
11. Shri. Pramod Dolas, Dombiwali
12. Dr. Suresh Kolhe, Ghugus
13. Shri. Prakash/Avinash Padmawar, Shegaon
14. Shri. Kishor Popat, Warora
15. Shri. Nitesha Kataria, Wani
16. Engg. Charudatta Thute, Pune
17. Shri. Prakash Gundawar, Chandrapur
18. Smt. Nilima Vinayak Jail, Pune
19. Shri. Ramji Mahakulkar, Wani
20. Mrs. Suwarnarekha Shrikant Patil, Warora
21. Dr. Vijay Chandak, Warora
22. Shri. Padmakar Warghane, Warora
23. Shri. Abhay Sidham, Mumbai
24. Dr. Vilas Bukkawar, Chandrapur
25. Prof. Kishor Ollalwar, Chamorshi
26. Prof. Ratnakar Bommidwar, Chamorshi
27. Shri. Saurabh & Rashmi Kunnawar, Pune
28. Shri. Damodar Dethe, Wani
29. Shri. Gopal Mallurwar, Wani
30. Shri. Ganpatrao Ledange, Wani
31. Smt. Ushadevi Kataria, Wani
32. Shri. Vasudevrao Vidhate, Marki
33. Shri. Arun Uplenchwar, Yavatmal
34. Shri. Ravindra Gulhane, Wani
35. Shri. Swapnil Ashok Pampatwar, Pune
36. Shri. Aditya Sharadrao Utturwar, Pune
37. Prof. Ratnakar Bommidwar, Chamorshi
38. Shri. Saurabh & Rashmi Kunnawar, Pune
39. Shri. Damodar Dethe, Wani
40. Shri. Gopal Mallurwar, Wani
41. Shri. Ganpatrao Ledange, Wani